Szolgáltatások
 • Főbb tevékenységeink (közforgalmú vasutakon és iparvágány hálózatokon, kötöttpályás közlekedésben)
 • Vasúti-közúti szintbeli keresztezések, csomópontok, útátjárók építése, felújítása
 • Vágányok és kitérők bontása, építése, felújítása, karbantartása
 • Vágányzárak lebonyolítása, figyelőőri tevékenység, építési és karbantartási munkáknál
 • Vasúti műtárgyak, hidak, átereszek bontása, építése, felújítása
 • Peronok, térburkolatok, rakodók építése, felújítása
 • Víztelenítési munkák, szivárgók, árkok burkolása
 • Különleges felépítmények, darupályák építése, felújítása
 • Nemzeti Közlekedési Hatóságnál a hatósági engedélyezések lebonyolítása
 • Környezetvédelmi vasúti töltők, lefejtő vasbeton cseppfogó tálcák, olajlefejtő tálcák építése
 • Zajvédő falak építése
 • Ágyazatcsere, aszfaltozási munkák
 • Különféle méretű aljcserélési munkák, vasbetonalj javítások